Vyřizování žádosti o objednávku

Po odeslání žádosti čtenář vidí, že u jeho mateřské knihovny je objednávka ve stavu nový, tedy že knihovna ještě nezačala na objednávce pracovat. Pokud se stav objednávky změní na Ve zpracování, knihovna už pro čtenáře službu zajišťuje.

Potvrzovací okénko

 

Pokud knihovna pro čtenáře dokument zajistí, stav se změní na vyřízeno a čtenář je informován o tom, že mu byl dokument připraven.

V údajích vidí kolik Kč bude za objednávku platit, od kdy ji má připravenou k vyzvednutí, do kdy ji musí vrátit a kde si ji může převzít.

Veškeré časové termíny jsou pro přehlednost zobrazeny v časové ose v pravé části obrazovky.

 

Objednávka vyřízena

 

Může se stát, že knihovna, od které mateřská knihovna čtenáře žádá dokument, půjčí dokument pod podmínkou (vyšší cena, prezenční studium, jiné vydání, delší lhůta vyřízení atd.). V takovém případě mateřská knihovna se čtenářem vykomunikuje podmínky a domluví se s ním, zda má zájem o dokument i za uvedených podmínek. 

Podmínky může čtenáři napsat přes zprávy. Pomocí zpráv pak čtenář může odpovědět.

Zprávy