Smlouvy

Instituce, která chce do ZÍSKEJ vstoupit, musí podepsat:

Tyto dokumenty zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu Servisního centra ZÍSKEJ.

Obě smlouvy podepsané ředitelem NTK budou následně zaslány zpět.

Nedílnou součástí obou smluv je Provozní řád ZÍSKEJ a Ceník ZÍSKEJ.

Na Provzním řádu aktuálně probíhají úpravy, s případnými dotaza se prosím obracejte na Servisní centrum ziskej@techlib.cz

Děkujeme za pochopení.

 

Aktuální smlouvy jsou ve verzi 1.1 (od 2/2020). Předchozí verze jsou na vyžádání v SC ZÍSKEJ.