Smlouvy

Instituce, která chce do ZÍSKEJ vstoupit, musí podepsat:

Tyto dokumenty zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu Servisního centra ZÍSKEJ.

Obě smlouvy podepsané ředitelem NTK budou následně zaslány zpět.

Nedílnou součástí obou smluv je Provozní řád ZÍSKEJ a Ceník ZÍSKEJ.

 

Aktuální smlouvy jsou ve verzi 1.1 (od 2/2020). Předchozí verze jsou na vyžádání v SC ZÍSKEJ.