Editace profilu knihovny

Po přihlášení do ZÍSKEJ se správci zobrazí tato lišta:

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 10.34.57.png

V profilu knihovny může správce editovat:

  • kontaktní údaje své knihovny
  • fakturační údaje
  • nastavení
  • zda chce být žádající či dožádanou knihovnou či obojím
  • poplatky za MVS jako žádající knihovna
  • poplatky za MVS jako dožádaná knihovna

 

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 10.44.09.png

 

V editaci profilu je důležité, aby správce knihovny aktivoval MVS. Může si vybrat, zda chce být pouze žádající knihovnou, dožádanou či obojím.

AktivaceMVS