Pilotní provoz ZÍSKEJ

ZÍSKEJ vzniká jako národní platforma, která umožní knihovnám a jejím čtenářům lépe a efektivněji spravovat požadavky na služby spojené se sdílením fondů, meziknihovní výpůjční službou a dodáváním dokumentů.

Princip a metodika zajištění služeb zůstává stejná. Platforma pouze nabídne standardizované řešení,  které bude odrážet současný stav a nabídku služeb dodávání dokumentů v knihovnách ČR. Bude možnost si ji přizpůsobit tak, aby ji mohl využívat každý dle svých možností.

 

Hlavní charakteristika ZÍSKEJ

 • modulární řešení a otevřený software
 • vybraná platforma umožňuje systém stavět a postupně rozvíjet (stavebnicový systém)
 • dostupnost jako webový systém
 • možnost dostatečné parametrizace nabízených služeb - profily knihoven
 • navazujeme na více než dvacetileté zkušenosti

 

Struktura připravovaných služeb

 • meziknihovní výpůjční služby
 • meziknihovní reprografické služby (papírové kopie)   
 • mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
 • reprografické služby
 • elektronické dodání kopie

 

Co je pilotní provoz

Byly otestovány, představeny a proškoleny funkcionality a návaznosti systému a připraveno organizační zajištění služby.

Nyní je musíme ověřit v ostrém provozu, v produkční verzi s reálnými daty.

Pilotní provoz běží od 1. května do 31. srpna 2019.

Účastníkům budou k dispozici podklady, návody a aktuální informace na portálu ziskej-info.techlib.cz a také pracovníci SC ZÍSKEJ na telefonu a e-mailu.

Účastníkům bude k dispozici i školící verze ziskej-demo.techlib.cz, na které si budou moci zasílat fiktivní objednávky a přijímat fiktivní požadavky.

 

Účastníci pilotního provozu

 • Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice
 • Knihovna Akademie věd ČR
 • Knihovna Eduarda Petišky
 • Knihovna Třinec
 • Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
 • Krajská knihovna Karlovy Vary
 • Městská knihovna Česká Třebová
 • Městská knihovna Dolní Bousov
 • Městská knihovna Hostivice
 • Městská knihovna Chodov
 • Městská knihovna Tábor
 • Městská knihovna v Praze
 • Městská knihovna v Přerově
 • Městská knihovna Ústí nad Orlicí
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
 • Moravská zemská knihovna
 • Národní knihovna
 • Národní lékařská knihovna
 • Národní technická knihovna
 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
 • Vědecká knihovna v Olomouci

 

Cíle pilotního provozu

 • ověřit v ostrém provozu, resp. co lze ověřit pouze v ostrém provozu
 • funkčnost a přehlednost administrativní platformy, nastavování a aktualizace profilu
 • funkcionality pro zadávání a vyřizování objednávek a požadavků, load balancing, návaznost na knihovny.cz a další systémy
 • správnost podkladů pro statistiky a vyúčtování za dodané služby, které lze porovnat pouze paralelním používáním stávajících evidencí MVS
 • nároky na Servisní centrum ZÍSKEJ a na pracovníky zapojených knihoven
 • provádět průběžně i jednorázově sběr zpětné vazby od účastníků pilotu
 • vyhodnotit data zpětné vazby
 • navrhnout úpravy systému, doporučení pro Servisní centrum pro další fáze provozu ZÍSKEJ a připojování dalších knihoven, uživatelů, atd.

 

Struktura systému ZÍSKEJ

 • modul pro získání informací o dokumentu, čtenáři a knihovně
 • modul pro správu požadavků
 • modul administrativní
 • modul pro podporu systému

 

Shrnutí představení

 • ZÍSKEJ nahlíží na proces MVS z pohledu čtenáře i knihovníka
 • máme ambici přinést vhodnou platformu pro všechny typy knihoven 
 • nová platforma poskytne pouze vhodný nástroj, který bude odrážet současný stav, tj. aktuální pravidla a metodiky služby
 • platforma nabídne dostatečnou možnost nastavení vlastních parametrů 
 • platforma bude online – nebude nutné pořizovat nový SW, podpora bude v Servisním centru ZÍSKEJ
 • ZÍSKEJ je platforma založená na postupném “učení se”
 • další moduly ZÍSKEJ jsou nyní ve vývoji

 

Pro zkvalitnění služby nám knihovny zapojené v pilotním provozu pomohou svými názory, připomínkami a náměty na zlepšení.

Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Je pro nás velmi důležité znát Váš názor!