Školení

Proběhlá školení:

5. listopadu Ostrava

6. listopadu Opava

26. listopadu Praha

27. listopadu Praha

16. prosince Praha

7. června 2019 jsme školili v Karlových Varech. 

30. dubna proběhlo školení vybraných knihoven k pilotnímu provozu.

2. dubna 2019 byli proškoleni knihovníci v Plzni.

5. března 2019 jsme školili v Pardubicích.

5. února 2019 proběhlo školení v Liberci.

10. ledna 2019 jsme školili v Moravské zemské knihovně v Brně.

11. prosince 2018 jsme školili ve Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

29. prosince 2018 proběhlo školení pro knihovníky Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové.

22. listopadu 2018 byli proškoleni knihovníci Městské knihovny v Praze.

13. listopadu 2018 se uskutečnilo školení pro Moravskoslezskou knihovnu v Ostravě.

12. listopadu 2018 proběhlo školení ve Vědecké knihovně v Olomouci.

7. listopadu 2018 jsme školili v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.

31. října bylo ZÍSKEJ představeno na Konferenci Bibliotheca academica v Plzni.

23. října 2018 bylo školení pro Krajskou knihovnu Vysočiny.

10. října 2018 proběhlo školení pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně.

1. října 2018 se uskutečnílo první školení ZÍSKEJ pro zaměstnance Národní knihovny České republiky a Národní technické knihovny.

Ve čtvrtek 13. září 2018 bylo oficiálně zahájeno spuštění portálu pro meziknihovní výpůjční služby ZÍSKEJ provozovaného Národní technickou knihovnou.