ZÍSKEJ na Knihovnické dílně

S přednáškou o ZÍSKEJ vystoupíme na letošní Knihovnciké dílně, která se koná v NTK ve středu 21. 4. 2020.