ZÍSKEJ na Knihovnické dílně

Přednáška J. Pokorného o Získej v rámci Knihovnické dílny. 

Bližší program zde.