Reklamace

Po vyřízení objednávky a informování čtenáře o možnosti vyzvednutí si čtenář přijde pro dokument do knihovny. Na místě může zjistit, že mu byl zaslán jiný dokument, případně byl dodán nekvalitní dokument. 

V takovém případě ZÍSKEJ umožňuje podání reklamace.

Reklamace

 

Po kliknutí na tlačítko reklamace čtenář čeká, jak na jeho reklamaci zareaguje jeho knihovna. Ta buď reklamaci přijme, nebo odmítne.

Reklamuje se

Rozhodnutí o přijetí či zamítnutí reklamace se čtenář dozví pod stavem objednávky, u reklamace. Pokud reklamaci knihovna přijme, dokument je reklamován, pokud odmítne, čtenář má možnost podat námitku k Servisnímu centru ZÍSKEJ. V takovém případě má možnost slovně se vyjádřit a zdůvodnit svou námitku. Poté čeká, jak SC ZÍSKEJ rozhodne. Rozhodnutí uvidí pod svou reklamací.

 Námitka

Námitka - rozhodnutí SC