Pro knihovny

Získat knihu nebo jiný dokument z jakékoliv české knihovny je díky ZÍSKEJ jednoduché, rychlé, efektivní

Představujeme ZÍSKEJ

ZÍSKEJ je národní platforma pro sdílení fondu, kterou vyvinula a provozuje Národní technická knihovna. Jejím cílem je vytvoření a zajištění snadného poskytování meziknihovních služeb.

Služba ZÍSKEJ nabízí možnost objednat si dokument kdykoliv a kdekoliv a pohodlně sledovat stav objednávky. Jednoduché webové rozhraní ZÍSKEJ umožňuje knihovníkům jednoduše a přehledně evidovat a zpracovávat požadavky svých čtenářů, nastavovat a spravovat profil své knihovny, generovat podklady pro vyúčtování a zpracování statistik. Pro využití systému v podobě webové aplikace stačí běžné připojení k internetu a není zapotřebí žádných nákladných investic do dalšího vybavení knihoven. ZÍSKEJ knihovnám momentálně nabízí moduly:

 • MVS
 • EDD
s následujícími funkcemi:
 • tvorba požadavků
 • řízení požadavků, které zpracovává frontu příchozích požadavků
 • hlídací pes pro hlídání časových limitů
 • monitorování kvality služeb
 • statistiky.

 

Služba ZÍSKEJ se řídí Knihovním řádem služeb ZÍSKEJ a Ceníkem ZÍSKEJ

 

Výhody ZÍSKEJ

 • snadné zapojení do systému ZÍSKEJ
 • univerzální nástroj pro podporu sdílení fondů knihoven a doručovacích služeb
 • výrazné rozšíření portfolia nabízených služeb díky vzájemnému sdílení tištěných i elektronických fondů
 • pružnější model akvizice – pořizování informačních zdrojů až v okamžiku reálné potřeby v reálném čase (akvizice a údržba informačního portfolia je finančně náročná a mnoho institucí si nemůže dovolit nakupovat všechny dokumenty)
 • služba ZÍSKEJ může být nasazena na jakékoliv prostředí podporujícím základní mezinárodní standardy využívaných v knihovnách (jako je MARC, NCIP, XML, HTML/CSS a UTF8)
 • služba dostupná jako webový systém na ziskej.techlib.cztj. netřeba dalších investic do vybavení knihovny
 • dostatečné možnosti nastavení vlastních parametrů v profilu knihovny
 • zrychlení a zefektivnění doručování dokumentů díky monitorování
 • jednoduché a uživatelsky přívětivé webové rozhraní
 • možnost platby online přes platební bránu společnou pro všechny typy služeb
 • modernizace knihovních služeb – online zboží a služby z jednoho místa
 • zaškolení odborných knihovnických pracovníků
 • zajišťování procesní a technické podpory Servisním centrem ZÍSKEJ.
 • novinky, aktuality, návody a další na informačním portále služby ziskej-info.techlib.cz.

 

Struktura připravovaných služeb

 • meziknihovní reprografické služby
 • mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
 • reprografické služby

 

Zaškolení knihovníků

Školení probíhají formou praktického workshopu (cca 3 hodiny).

Workshopy se konají v Praze, případně v regionech dle zájmu. Pro více informací kontaktujte SC ZÍSKEJ.