Dobíjení finančních prostředků na účet Získej

Upozornění pro uživatele VPK a Získej nezaměňovat čísla účtů.

Pro dobíjené služby Získej využívejte prosím pouze tyto údaje:

účet Platebního systému - 20001-8032031/0710

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2222

Specifický symbol: ID vaší knihovny v Získej = Identifikační číslo účtu pro kredit v NTK

Děkujeme za pochopení

Tým Získej