O ZÍSKEJ

ZÍSKEJ, národní platforma pro sdílení fondu

Cílem projektu ZÍSKEJ je vytvořit a zajistit provoz národní platformy pro snadné poskytování meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů. Systém ZÍSKEJ, propojený s Centrálním portálem knihoven (Knihovny.cz), nabízí  uživatelům na internetu možnost objednat si knihu či dokument z jiné knihovny a sledovat stav objednávky.

ZÍSKEJ v jednoduchém webovém rozhraní na internetu umožnuje pracovníkům knihoven jednoduše a přehledně evidovat a zpracovat požadavky, nastavovat a spravovat profily knihoven, generovat podklady pro vyúčtování a zpracování statistik. Pro využití systému v podobě webové aplikace postačí běžné připojení k internetu a není zapotřebí žádných nákladných investic do dalšího programového vybavení knihoven.

Systém ZÍSKEJ je programován v otevřeném kódu, je tedy přístupný dalšímu rozvoji, úpravám a propojení s dalšími knihovnickými systémy. Součástí vývoje a přípravy platformy ZÍSKEJ je také zaškolení odborných knihovnických pracovníků, zajištění provozu Servisního centra ZÍSKEJ a technické podpory.

Systém ZÍSKEJ reflektuje a respektuje aktuální stav meziknihovní výpůjční služby a dodávání dokumentů v českých knihovnách, má ale ambici podpořit spolupráci knihoven na rozvoji moderní podoby těchto služeb. Systém ZÍSKEJ navazuje na zkušenosti se službou Virtuální polytechnická knihovna (VPK), kterou Národní technická knihovna provozuje od roku 2001.

Platforma ZÍSKEJ je od roku 2016 projektována a vyvíjena v Národní technické knihovně s podporou programu Ministerstva kultury v rámci programu VISK 8B.

V roce 2019 probíhal pilotní provoz služby pro praktické ověření v knihovnické obci.

Nyní knihovny zapojené v ZÍSKEJ vytváří páteř sítě veřejných knihoven ČR

V roce 2023 byla k meziknihovní výpůjční službě (MVS) spuštěna také služba elektronického dodávání dokumentů (EDD).

Čtenáři s registrací v některé z knihoven zapojené v ZÍSKEJ mají pro MVS k dispozici fond o velikosti přes 3 200 000 dokumentů. Pro EDD fond o velikosti přes 4 600 000 dokumentů.