Vytvoření účtu v ZÍSKEJ

Vytvoření účtu ZÍSKEJ je pro čtenáře zdarma.

Čtenář může ZÍSKEJ využívat buď přes knihovny.cz, kam se přihlásí přihlašovacími údaji do své knihovny, nebo sám, nezávisle na knihovně. V takovém případě pak musí akceptovat skutečnost, že se automaticky stává zákazníkem NTK, tj. v profilu ZÍSKEJ musí před využitím služeb odsouhlasit Smlouvu o využívání služeb integrované knihovny a Knihovní řád společnosti TECH.

Všichni čtenáři pak musí ve svém profilu odsouhlasit Smlouvu o využívání služeb ZÍSKEJ.

S osobními údaji čtenáře je nakládáno v souladu s principy ochrany osobních údajů zákazníků NTK.

Každému čtenáři bude v ZÍSKEJ zřízen profil. Tam si čtenář přes formulář na knihovny.cz objedná vybraný titul. Objednávka je následně zaslána do jeho knihovny, která za něj objednávku vyřídí.

Čtenáři bude zřízeno Finanční konto ZÍSKEJ, jež je provozováno na zabezpečeném serveru NTK. Z něj může čtenář hradit poplatky za služby dle Ceníku ZÍSKEJ, resp. své mateřské knihovny.

Čtenář může doplnit své Finanční konto ZÍSKEJ:

  • pomocí hotovosti či platební karty na pokladně NTK
  • dobít on-line platební kartou
  • bankovním převodem na účet NTK (č. u. 20001-8032031/0710; KS 0308; VS 2222; SS ID čtenáře)
  • zůstatek na kontě může být max. 3 500 Kč.