Vytvoření účtu v ZÍSKEJ

Účet ZÍSKEJ je vytvořen automaticky při první objednávce čtenáře přes knihovny.cz.

Vytvoření a používání účtu ZÍSKEJ je zdarma. Cena MVS při samoobslužné (online) objednávce přes knihovny.cz je 70 Kč za jeden dokument.

Čtenář tuto částku platí online platební kartou po zadání objednávky, bez zaplacení nebude objednávka přijata.

Při první objednávce čtenáře přes knihovny.cz přijde čtenáři potvrzovací e-mail o přijaté objednávce, ve kterém bude zároveň odkaz na vytvoření hesla pro účet ZÍSKEJ.

Čtenář se pak může nadále obsluhovat buď přímo v knihovny.cz nebo v účtu ZÍSKEJ, záleží pouze na něm. V účtu ZÍSKEJ má však více možností komunikace se svou knihovnou, může stornovat objednávku, reklamovat ji, sám zadávat objednávky (které pak bude vyřizovat jeho mateřská knihovna), komunikovat s knihovnou aj.

Pokud čtenářova knihovna není členem CPK a čtenář se chce obsluhovat sám, má možnost stát se čtenářem NTK. V takovém případě musí před využitím služeb odsouhlasit Smlouvu o využívání služeb integrované knihovny a Knihovní řád společnosti TECH. Všichni čtenáři pak musí ve svém profilu odsouhlasit Smlouvu o využívání služeb ZÍSKEJ.

S osobními údaji čtenářů je nakládáno v souladu s principy ochrany osobních údajů zákazníků NTK.