Navigace

Litujeme, ale tato stránka neexistuje...

Je nám líto, ale stránka kterou se chystáte navštívit není na uvedené adrese dostupná. Můžete použít níže uvedené odkazy a zkusit najít co hledáte.

Pokud jste si jisti, že máte správnou webovou adresu, ale přesto došlo k chybě, kontaktujte místních správců.

Děkujeme.

Možná se pokoušíte vyhledat...

HTTP/1.1 200 OK Server: Zope/(2.13.26, python 2.7.14, linux2) ZServer/1.1 Date: Fri, 21 Jun 2024 02:21:58 GMT Content-Length: 26303 Content-Language: cs-cz Expires: Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT X-Ua-Compatible: IE=edge X-Frame-Options: SAMEORIGIN Content-Type: text/html;charset=utf-8 ZÍSKEJ na semináři Knihovny.cz — Získej info

ZÍSKEJ na semináři Knihovny.cz

Prezentace ZÍSKEJ na semináři k centrálnímu portálu knihoven Knihovny.cz a digitální knihovně Ditigalniknihovna.cz

Zkušená lektorka Iva Zadražilová představí novinky v portálu Knihovny.cz včetně novinek u ZÍSKEJ z pohledu uživatele portálu. Seminář proběhne 14.6. v Národní technické knihovně v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2023" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2.