ZÍSKEJ na semináři Knihovny.cz

Prezentace ZÍSKEJ na semináři k centrálnímu portálu knihoven Knihovny.cz a digitální knihovně Ditigalniknihovna.cz

Zkušená lektorka Iva Zadražilová představí novinky v portálu Knihovny.cz včetně novinek u ZÍSKEJ z pohledu uživatele portálu. Seminář proběhne 14.6. v Národní technické knihovně v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2023" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2.