Novinky

Aktuality k ZÍSKEJ, národní platformě pro sdílení fondu

Naše kapacita pro školení ZÍSKEJ je až do konce tohoto roku vyčerpána. Ohledně dalších školení budeme vybrané knihovny sami kontaktovat. Děkujeme za pochopení.

 

11. prosince 2018 jsme školili ve Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

29. prosince 2018 proběhlo školení pro knihovníky Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové.

22. listopadu 2018 byli proškoleni knihovníci Městské knihovny v Praze.

13. listopadu 2018 se uskutečnilo školení pro Moravskoslezskou knihovnu v Ostravě.

12. listopadu 2018 proběhlo školení ve Vědecké knihovně v Olomouci.

7. listopadu 2018 jsme školili v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.

31. října bylo ZÍSKEJ představeno na Konferenci Bibliotheca academica v Plzni.

23. října 2018 bylo školení pro Krajskou knihovnu Vysočiny.

10. října 2018 proběhlo školení pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně.

1. října 2018 se uskutečnílo první školení ZÍSKEJ pro zaměstnance Národní knihovny České republiky a Národní technické knihovny.

Ve čtvrtek 13. září 2018 bylo oficiálně zahájeno spuštění portálu pro meziknihovní výpůjční služby ZÍSKEJ provozovaného Národní technickou knihovnou.