Novinky

Národní platforma pro sdílení fondu ZÍSKEJ je otevřena pro všechny knihovny.

Školení – workshop

Školení probíhají formou praktického workshopu (cca 3 hodiny).

Workshopy se konají v Praze, případně v regionech dle zájmu. Pro více informací kontaktujte SC ZÍSKEJ.

Proběhlá školení >>

 

Od 1. května do 31. srpna probíhal pilotní provoz. >>

 

Aktualizace systému >>