Reklamace požadavku

Žádající knihovna může reklamovat, že dokument ještě nepřišel (tato možnost se knihovníkovi žádající knihovny zobrazí po 6 dnech od odeslání dožádané knihovny) nebo že přišel jiný.

Reklamace je dožádané knihovně zobrazena takto:

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.12.06.png

Knihovník reklamaci buď přijme, čímž požadavek přejde do stavu stornován, nebo odmítne. V takovém případě pak žádající knihovna může podat k SC ZÍSKEJ námitku.

Podání námitky proti neuznané reklamaci dožádaná knihovna vidí takto:

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.20.30.png