Nový požadavek

Přehled požadavků knihovník dožádané knihovny vidí na hlavní liště pod Požadavky:

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.00.59.png

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.08.19.png

Nový požadavek je zbarven modře a knihovník ho může přijmout, podmínečně přijmout nebo odmítnout.

novypozadavek

Dožádaná knihovna má jeden pracovní den, aby se k novému požadavku vyjádřila. Měla by ověřit dostupnost ve svém fondu, objednat ze skladu a svazek fyzicky zkontrolovat, poté rozhodnout, zda půjčí či nikoliv.

Odmítnout požadavek může z důvodu chybné citace, nedostupnosti ve fondu či prostě požadavek nelze realizovat.

Požadavek je možné odmítnout po jeho obdržení a i poté, co dožádaná knihovna požadavek nejprve přijala, ale následně zjistila, že službu nemůže zrealizovat.

ZamitnutiDK

V případě podmínečného přijetí knihovník zadá podmínku. V současné chvíli ZÍSKEJ umožňuje zadat pouze jednu podmínku. Pokud je jich více, vybere tu pro dožádanou knihovnu nejdůležitější a ostatní napíše žádající knihovně do zpráv. 

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.03.15.png

Následně čeká na reakci žádající knihovny. V této fázi stále může požadavek odmítnout.

Podminecneprijeti

V případě přijetí podmínky či přijetí požadavku bez podmínky knihovník uvede datum, do kterého žádající knihovna musí dokument vrátit. V současnosti je cena pevně stanovena na 70 Kč.

V případě odmítnutí podmínky požadavek pro dožádanou knihovnu končí.

Nastavenicenyvraceni

Poté dokument zašle či připraví k vyzvednutí (podle volby žádajícího knihovny).

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.08.05.png

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.08.43.png

Tím je požadavek na straně dožádané knihovny vyřízen.

Po odeslání dokumentu zpět pak knihovník dožádané knihovny uzavře požadavek kliknutím na Uzavřít.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.14.43.png