Přidání knihovníka

Přístup pro další knihovníky své instituce vytváří správce knihovny.

Přehled knihovníků, kteří mají přístup do ZÍSKEJ, spolu s jejich funkcemi, je vidět v profilu knihovny pod tlačítkem Knihovníci.

Pridat knihovnika

Po kliknutí na tlačítko Přidat knihovníka může správce přidat dalšího oprávněného knihovníka. Může zvolit, zda bude knihovník pouze knihovníkem nebo i správcem knihovny.

Přihlašovací jméno knihovníka se automaticky generuje z příjmení.

Zde je také možnost si heslo změnit. Změnu hesla pro knihovníka může generovat správce knihovny.