Založení účtu správce knihovny

Po podepsání smluv bude knihovně zřízeno konto v ZÍSKEJ a finanční konto v NTK.

Účet správce knihovny zřídí SC ZÍSKEJ a určenému správci bude zaslán přístup do ZÍSKEJ.

V případě potřeby SC ZÍSKEJ aktivně pomůže (osobně či po telefonu) správci prvotně vše správně nastavit.