Nová objednávka

Po přihlášení na hlavní liště knihovník klikne na Novou objednávku:

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.08.12.png

Novou objednávku lze zadat buď manuálně nebo přes knihovny.cz.

1) V případě zadání manuální objednávky knihovník vyplní do políček údaje a odešle.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.09.20.png

V případě zadání manuální objednávky lze citaci před odesláním do dožádané knihovny ještě editovat.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.10.41.png

Při manuální objednávce lze dožádaná knihovna zvolit pouze manuálně. Zde zároveň knihovník volí, zda chce dokument zaslat či si jej vyzvedne osobně.

Knihovníkovi se při manuální volbě knihovny nabízí knihovny, které jsou aktivní v ZÍSKEJ a které požadovaný dokument vlastní. Dále vidí, i které neaktivní knihovny v ZÍSKEJ dle SK ČR dokument vlastní.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.12.29.png

 

2) Objednávka přes knihovny.cz

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.44.04.png

Po kliknutí na Vyhledat dokument na knihovny.cz ZÍSKEJ automaticky knihovníka přesměruje na stránku knihovny.cz, kde je nutné se nastavit na ZÍSKEJ a to tak, že knihovník zadá knihovny.cz/ziskej, kde zvolí produkci.

Poté knihovník vepíše do pole název požadovaného dokumentu.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.44.14.png

Po vyhledání dokumentu se objeví tlačítko To chci, na které knihovník klikne, sjede obrazovkou dolů, kde vybere záložku Získej a klikne na ikonu ZÍSKEJ. Tím se vrátí zpět do ZÍSKEJ, kde objednávku doupraví.

Tlačítko To chci

Získej - ikona

Doupraví datum, do kterého dokument čtenář požaduje, vepíše čtenářovy údaje a hlavně ho ověří.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.47.20.png

Zde knihovník zvolí, zda preferuje automatické přidělování nebo manuální přidělování.

Knihovníkovi se při manuální volbě knihovny nabízí knihovny, které jsou aktivní v ZÍSKEJ a které požadovaný dokument vlastní. Dále vidí, i které neaktivní knihovny v ZÍSKEJ dle SK ČR dokument vlastní.

Manuální výběr

Při automatickém výběru se knihovník spolehne na systém loadbalancingu ZÍSKEJ, že pro něj vybere nejvhodnější knihovnu.

 

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.51.54.png

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.52.01.png

Po načtení dostupnosti dokumentu v knihovnách zapojených do ZÍSKEJ si knihovník určí, do jaké knihovny pošle objednávku na prvním až třetím místě, zároveň zde zvolí způsob doručení (poštou nebo osobně). Objednávka je zaslána do první zvolené knihovny v pořadí, v případě jejího zamítnutí do následujících.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.53.38.png

 

Pokračování objednávky je poté pro oba typy zadání objednávky stejné:

 

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.13.22.png

V této fázi může knihovník objednávku stornovat, zamítnout nebo schválit. 

Po volbě schválit a přiřadit se objednávka zašle do zvolené dožádané knihovny.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.15.14.png

Ve spodní části objednávky knihovník vidí, že u dožádané knihovny je stav objednávky ve stavu Nový. Zde poté sleduje, co s objednávkou dožádaná knihovna dělá. Pokud se stav změní na Ve zpracování, dožádaná knihovna již na objednávce pracuje. Pokud je vše v pořádku a dožádaná knihovna objednávku vyřídila, stav se změní na Vyřízeno - odesláno. 

Může se stát, že dožádaná knihovna výpůjčku podmíní, např. delší lhůtou vyřízení, vyšší cenou, prezenční výpůjčkou atd. V takovém případě se žádající knihovně zobrazí toto okénko:

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.17.30.png

Případné další podmínky (v ZÍSKEJ lze v této chvíli zadat pouze jedna) či nutnosti dalších informací lze využít funkci Zprávy.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.20.48.png