Nová samoobslužná objednávka čtenáře

Objedná-li si čtenář samoobslužně dokument přes knihovny.cz, knihovníkovi se zobrazí jeho objednávka v sekci Objednávky jako nová s modrým podbarvením. Pokud má knihovna zapnuté notifikace, přijde o této skutečnosti notifikace.

Nová objednávka čtenáře samooslužně

Knihovník ve čtenářově samooslužné objednávce vidí příznak, zda byla objednávka zaplacena nebo nezaplacena. Do doby, než čtenář objednávku zaplatí, nejde objednávka zaslat do dožádané knihovny k vyřízení.

Pokud je objednávka zaplacená, knihovník musí čtenáře ověřit. Dále postupuje tak, jak je zvyklý při vytváření objednávky zadávané asistovaně.

Zaplacená objednávka

Pokud z nějakého důvodu dojde k zamítnutí nebo stornování již zaplacené objednávky, může čtenář ve svém účtu na knihovny.cz požádat pomocí reklamačního formuláře o vrácení peněz.

Reklamace čtenáře CPK