Reklamace objednávky

ZÍSKEJ umožňuje dva typy reklamací:

  • zatím nedošlo (možnost této reklamace se zobrazuje po 6 dnech)
  • došlo něco jiného.

 

V případě vyřízení objednávky na straně dožádané knihovny se žádající knihovně kromě možnosti připravit dokument pro čtenáře objeví i možnost reklamace. 

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.44.37.png

 

Po podání reklamace se knihovníkovi zobrazí možnost reklamaci přijmout nebo zamítnout (ano, knihovník v současné chvíli musí reklamovat dvakrát, neboť v prvním případě supluje reklamaci čtenáře, druhé kliknutí je pak reakcí na čtenářovu reklamaci).

Pokud reklamaci přijme, reklamace je zaslána do dožádané knihovny, pokud odmítne, čtenář může reklamaci namítat u SC ZÍSKEJ. 

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.50.37.png

V případě, že čtenář podá námitku proti neuznané reklamaci žádající knihovny, vidí knihovník toto:

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.53.01.png

Dožádaná knihovna buď reklamaci přijme, nebo odmítne. V případě odmítnutí může žádající knihovna podat námitku.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 12.18.03.png

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.54.08.png

 

V případě podání reklamace je objednávka posunuta další knihovně v pořadí. Pro informace o jednotlivých objednávkách musí knihovník kliknout na danou záložku. Tam se mu zobrazí konkrétní změny u objednávky. 

zalozky

Záložky se vytváří, když je požadavek z nějakého důvodu dožádanou knihovnou zamítnut, když je požadavek stornován a je zaslán další knihovně v pořadí, případně když je podána reklamace.

 Zalozky-reklamace

V současné chvíli ZÍSKEJ funguje tak, že v případě zadání objednávky další knihovně v pořadí se knihovník nemůže vrátit k předchozí objednávce a reagovat na ni. Tento problém může nastat zejména u námitek neuznaných reklamací k SC ZÍSKEJ.