Vyřizování objednávky a její příprava pro čtenáře

Pokud dožádaná knihovna objednávku žádající knihovny přijme, ve spodní části objednávky knihovník vidí, že se stav změnil na Ve zpracování. 

Pokud dožádaná knihovna objednávku odešle, knihovník vidí, že se stav změnil na Vyřízeno - odesláno.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.24.33.png

V této fázi žádající knihovna musí připravit dokument pro čtenáře.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.25.13.png

Upraví detail objednávky, zadá od kdy je dokument připraven k vypůjčení a do kdy je nutné ho vrátit, taktéž zaznamená, kde si dokument čtenář může převzít. 

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.27.14.png

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.27.25.png

V případě, že čtenář dokument nevrátil, ztratil, zničil či se lze domnívat, že už nevrátí knihovník použije tlačítko Uzavřít a dohodne se s dožádanou knihovnou mimo ZÍSKEJ.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.28.21.png

 Po vrácení dokumentu čtenářem knihovník žádající knihovny připraví dokument zpět k odeslání a pošle ho zpět. Tím je objednávka uzavřena.