Zamítnutí objednávky

Objednávku může knihovník zamítnout tak, že klikne na žluté tlačítko zamítnout.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.34.17.png

Důvodem zamítnutí může být dostupnost ve fondu nebo chybná citace.

Zamitnutiknihovnikem

Pokud je objednávka žádající knihovně dožádanou zamítnuta, požadavek je v případě zvolení automatické volby posunut další knihovně v pořadí.

Při zvolení manuálního výběru knihovny je objednávka knihovně vrácena a ta musí rozhodnout sama, jak dál postupovat.

 

Žádající knihovna vidí historii oslovených knihoven s důvodem zamítnutí v záložkách.

zalozky

Pro informace o jednotlivých objednávkách musí knihovník kliknout na danou záložku. Tam se mu zobrazí konkrétní změny u objednávky. 

Záložky se vytváří, když je požadavek z nějakého důvodu dožádanou knihovnou zamítnut, když je požadavek stornován a je zaslán další knihovně v pořadí, případně když je podána reklamace.

V současné chvíli ZÍSKEJ funguje tak, že v případě zadání objednávky další knihovně v pořadí se knihovník nemůže vrátit k předchozí objednávce a reagovat na ni. Tento problém může nastat zejména u námitek neuznaných reklamací k SC ZÍSKEJ. 

Zalozky-konkretni