Jak postupovat v případě uzavření oddělení MVS nebo celé knihovny?

 

Omezení poskytování služeb v ZÍSKEJ lze provést následujícími způsoby:

1/ Uzavření knihovny - krátkodobé (např. po dobu dovolené)

Správce knihovny v Získej nastaví v profilu své knihovny v záložce Provozní doba a dovolená termín dovolené.

dov.png

V době dovolené není knihovna v systému aktivní a tudíž v průběhu vyřizování požadavku není nabídnuta jako Dožádaná knihovna při automatickém přidělování knihoven.

V případě objednávky, kdy je Dožádaná knihovna vybírána manuálně, se toto nastavení neprojeví a knihovna je nadále přidělována pro vyřizování požadavků (knihovník by měl do 24 h od odeslání požadavku prověřit stav a zadat požadavek jiné knihovně).

 

 

2/ Uzavření knihovny dlouhodobé (např. z důvodu rekonstrukce, stěhování, apod.)

Správce knihovny v Získej deaktivuje v profilu knihovny nastavení MVS/EDD jako ŽK/DK. Knihovně po dobu uzavření nebudou přidělovány žádné požadavky k vyřizování. Po opětovném otevření knihovny správce nastavení služeb MVS/EDD aktivuje.

dov.png