Je potřeba pro zapojení do služby EDD v ZÍSKEJ uzavřít s NTK novou smlouvu nebo dodatek ke smlouvě?

Není. Smlouva o poskytování a využívání služeb ZÍSKEJ již poskytování služby EDD zahrnuje.