Jak probíhá výpočet ceny za elektronicky dodaný dokument?

Cena za zhotovení elektronické kopie dokumentu a jeho dodání uživateli se skládá z 2 složek:

1/ cena za skenování                         1 Kč / 1 str.

2/ autorská odměna Dilia                   5 Kč / 1 str. *

*K ceně se připočítává DPH ve výši 21 %. Výsledná cena se zaokrouhluje na celé koruny.

Minimální sazba za 1 objednávku je 10 Kč, maximální sazba je 75 Kč.

U článků je počet skenovaných stran neomezený. U výňatků z monografií je stanoven limit 20 stran na 1 objednávku.

 

Příklad:

Článek / výňatek z monografie v rozsahu 8 stran

Cena za skenování                                        8 x 1 Kč = 8 Kč

Autorská odměna Dilia                                  8 x 5 Kč = 40 Kč

            + DPH (21 %)                                    8,40 Kč

Celková cena                                                 56,40 Kč;  zaokrouhleno na 56 Kč

 

 Pokud si stále nejste jisti, zde je tabulka s přehledem cen.