Jak se zapojit do služby ZÍSKEJ jako spolupracující instituce?

Instituce, která se chce zapojit do ZÍSKEJ, uzavře dvě smlouvy s NTK:

  • Smlouva o poskytování a využívání služeb ZÍSKEJ
  • Smlouva o ochraně osobních údajů a jejich zpracovávání a uchovávání v ZÍSKEJ

Podepsané smlouvy, každou ve dvou vyhotoveních, zašle instituce na adresu SC ZÍSKEJ.

Smlouvy je možné zaslat též přes datovou schránku NTK. Identifikátor datové schránky je syd69w9.

 

Po podpisu smluv ředitelem NTK jsou obě smlouvy odeslány zpět instituci. Zároveň je jí v ZÍSKEJ vytvořen profil a založeno finanční konto.

Správci instituce, který je kontaktní osobou pro komunikaci se SC ZÍSKEJ, jsou odeslány přihlašovací údaje k profilu a informace k finančnímu kontu.

Číslo účtu: 20001-8032031/0710

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2222

Specifický symbol: ID instituce (7-místný kód přidělený instituci při zapojení do systému) – je nutné jej vždy uvádět při vkladu na finanční konto.

 

Správce instituce doplní v profilu data nezbytná k fungování profilu (kontaktní a fakturační údaje, nastavení služeb MVS/EDD,…) a odešle vklad na finanční konto.

Po připsání vkladu na finanční konto může instituce okamžitě začít využívat nebo poskytovat služby ZÍSKEJ.