Smlouvy

Instituce, která chce do ZÍSKEJ vstoupit, musí podepsat:

Tyto dokumenty zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu SC ZÍSKEJ.

Smlouvy je možné zaslat též přes datovou schránku NTK.
Identifikátor datové schránky je syd69w9

Obě smlouvy podepsané ředitelem NTK budou následně zaslány zpět.

Nedílnou součástí obou smluv je Knihovní řád služeb ZÍSKEJ a Ceník ZÍSKEJ.

 

Aktuální smlouvy jsou ve verzi 1.2 (od 3/2023). Předchozí verze jsou na vyžádání v SC ZÍSKEJ.